Részvételi feltételek

Az alábbi részvételi és szerződési feltételek 2018.04.20-tól (verzió: 7.15) lépnek érvénybe. Minden korábbi szerződési és részvételi feltétel érvényét veszti.

A. BEVEZETÉS

1. A "B2B", "mi", "miénk", "minket" utalások alatt a B2B Gaming Services (Malta) Limitedet értjük, amely egy korlátolt felelősségű társaság, amely a máltai törvények szerint működik a C41936 vállalati számmal. Bejegyzett irodája az Apartment 21, Suite 41, Charles Court, St. Luke's Road, Pietà, Malta ("Cég") címen található (a “bet365.gr” néven kereskedik). A Cég a máltai Szerencsejáték Hatóság (Malta Gaming Authority, MGA) ideiglenes engedélyezése és felügyelete alatt áll a 2010. április 27-én keltezett MGA/CL2/348/2007 engedélyszámmal, és a Cég a 4002/2011 törvény 50(12) cikkelyének értelmében önként nyújtott be kérelmet a görög átmeneti engedélyezési rendszernek, így annak megfelelően be van jegyezve, és törvényesen jogosult online sportfogadás működtetésére Görögországban.

A félreértések elkerülése végett, a bet365.gr weboldal bármely részén (beleértve az aldomaineket) vagy bármely más tulajdonunkban lévő vagy általunk működtetett weboldalon vagy alkalmazásban (a "Weboldal"), beleértve, de arra nem korlátozva az ajánlatokat, promóciókat, e-maileket és reklámokat, szereplő "bet365" hivatkozások a bet365.gr rövidítései, amely a B2B kereskedői neve.

2. Azzal, hogy használja, látogatja és/vagy regisztrál a Weboldalon, Ön elfogadja (i) ezeket a szerződési és részvételi feltételeket, (ii) a Titoktartási nyilatkozatunkat, (iii) a Cookies szabályzatunkat, valamint (iv) a fogadásokra érvényes szabályzatunkat, amelyeket az A.3 paragrafusban részletezünk (egy szóval a "Feltételek"), illetve elfogadja, valamint megérti a Feltételek minden részét.

Kérjük, hogy olvassa el a Feltételeket, és ha azokat nem fogadja el, ne használja a Weboldalt. Ezek a Feltételek minden mobilkészülékes fogadásra és mobiltelefonos fogadásra érvényesek, beleértve a mobilkészülékekre letölthető alkalmazásokat (mintha a Weboldal használatával kapcsolatos hivatkozások a mobilkészülékes fogadási szolgáltatásunk használatára vonatkoznának).

3. Amint fogadást/tétet tesz meg a Weboldalt használva, Ön minden alkalommal elfogadja és beleegyezik az adott termékre vonatkozó szabályok betartásába. A szabályokat a Weboldal Súgó része alatt tekintheti meg, vagy részletesen ide kattintva.

4. Előfordulhat, hogy ezeket a feltételeket időről-időre módosítanunk kell különböző okok miatt (beleértve az olyan változtatásokat, melyek a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, valamint a szabályozási követelményeknek megfelelése érdekében történnek). Minden változtatást feltüntetünk a Weboldalon. Ha a részvételi feltételekben komoly változás történne, úgy az ügyfélnek azt mindig el kell fogadnia a folytatás előtt. Az elfogadást követően az új részvételei feltételek lépnek érvénybe. Amennyiben bármilyen változás miatt Ön úgy dönt, hogy nem kívánja tovább használni a B2B szolgáltatásait, Ön kiveheti az összes elérhető összeget és bezárhatja a számláját.

5. Az "Ön", "Öné" vagy "ügyfél" kifejezések alatt azokat a személyeket értjük, akik használják a Weboldalunkat vagy a B2B egyéb szolgáltatásait, és/vagy regisztrált B2B ügyfelek.

6. Talán Ön is tudja, hogy a Weboldal (beleértve a Weboldalon kínált bármely vagy összes terméket) hozzáférése és/vagy használata néhány országban illegális tevékenységnek számít (beleértve, például az USA). Az Ön felelőssége, hogy megállapítsa a Weboldal használata és/vagy ahhoz történő hozzáférése nem ütközik-e a vonatkozó jogszabályokba és nem illegális-e az Ön tartózkodási helyén.

7. A B2B a kiváló ügyfélszolgálat elkötelezett híve. Ennek jegyében, a B2B támogatja a felelősségteljes szerencsejátékot. További információkért, kérjük, kattintson ide. Míg a B2B elkövet minden tőle telhetőt, hogy érvényesítse a felelősségteljes játék politikáját, a B2B nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget arra az esetre, ha Ön továbbra is folytatja szerencsejáték tevékenységét, és/vagy Ön a Weboldal használata közben szándékosan elkerüli az ezekre vonatkozó intézkedéseket, és/vagy, ha a B2B a saját hatáskörén kívül eső okok miatt nem tudja érvényesíteni intézkedéseit vagy politikáját.

8. A B2B minden ügyfele beleegyezik, hogy az itt szereplő Részvételi feltételeket minden esetben betartja, valamint megerősíti, hogy nem:

(a) egy harmadik fél érdekében jár el

(b) használ bűncselekményből vagy bűncselekményekből származó összegeket

(c) használ olyan bankszámlákat, bankkártyákat és/vagy hitelkártyákat, amelyek nem áll jogában használnia

(g) próbálja megtámadni a Weboldalt, vagy megváltoztatni annak kódját bármilyen módon

(e ) szervez vagy nem vesz részt semmilyen bűnözői tevékenységben, amely a B2B, annak partnerei, és/vagy annak ügyfelei ellen irányulna

B. B2B SZÁMLÁJA

1. Alkalmazás

1.1 Minden jelentkezőnek 21 éven felülinek kell lennie és jogképességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy fogadást/tétet tehessen meg és regisztráljon a B2B oldalán. A B2B fenntartja a jogot bármely felhasználó életkorának ellenőrzésére, illetve számlájának felfüggesztésére addig, amíg az életkorát igazoló dokumentációt be nem nyújtotta. A B2B rendkívül komolyan veszi a 18 éven aluliak szerencsejátékára és a felelősségteljes szerencsejátékra vonatkozó felelősségeit (bővebb információért, kérjük, kattintson ide).

1.2 Minden ügyfélnek személyesen kell regisztrálnia és a Weboldalon történő regisztráció közben megadott információnak (beleértve, de arra nem korlátozva, a teljes nevet, születési dátumot, címet, e-mail címet és személyes telefonszámot) minden tekintetben pontosnak és teljesnek KELL lennie. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, fenntartjuk a jogot, hogy a számlát felfüggesszük és a szerencsejáték számlára történő összes befizetést érvénytelenként kezeljük (az ilyen befizetésből származó nyeremény szintén érvénytelen). Amennyiben egy számlát felfüggesztünk, az ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie velünk.

1.3 A B2B egy postai levél kiküldésével ellenőrizheti az ügyfél címét. A levél mellékletként tartalmazhat szabályzati leírást, szórólapot és telebet kártyát. Minden levelezést diszkréten kezelünk, a boríték nem tartalmaz a B2B-re utaló jelzést. Ilyen esetben minden ajánlat és kifizetési kérelem függőben marad a cím pontosságának visszaigazolásáig.

1.4 A Weboldal használatához szükséges regisztrációjával és/vagy a feltételek elfogadásával Ön beleegyezik és megérti, hogy időről-időre jogunkban áll elvégezni bármilyen azonosítási folyamatot, valamint hitel- és egyéb ellenőrzéseket, amelyekre a Weboldal és a termékeink általános használatához szükségünk lehet, és/vagy kötelezőek a vonatkozó törvények és rendeletek alapján, és/vagy szükségesek az illetékes szabályozó hatóságok szerint. Ön beleegyezik, hogy biztosít számunkra minden olyan információt, amelyek szükségesek az említett azonosítási folyamatok elvégzéséhez. Számláját jogosultak vagyunk felfüggeszteni vagy bármilyen általunk meghatározott formában korlátozni mindaddig, amíg a vonatkozó ellenőrzések a saját elvárásainknak megfelelően nem teljesültek.

1.5 A regisztrációs folyamat során előfordulhat, hogy személyazonosítása és bankkártyája adatainak hitelesítése érdekében információkat adunk ki engedélyezett hitelreferencia ügynökségeknek. Ön egyetért azzal, hogy az említett információkat feldolgozhatjuk a regisztrációs folyamattal kapcsolatban.

1.6 Minden felhasználó csak egyetlen számlát nyithat. Amennyiben egynél több számlával rendelkező felhasználó5 találunk, fenntartjuk a jogot, hogy a számlákat összevont számlaként kezelje.

1.7 Ügyfeleinknek a regisztrált adatokat mindig naprakész állapotban kell tartaniuk. Ezeket és a számlájával kapcsolatos egyéb információkat, a Weboldalunk Személyes adatok részénél módosíthatja. Amennyiben további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

1.8 A B2B nem fogadhatja el bizonyos országokban élő személyek jelentkezését, beleértve, de arra nem korlátozva a következő országokat: USA, Franciaország, Hollandia és Törökország.

1.9 A B2B fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen ügyfél-regisztrációt elutasítson a saját belátása szerint.

2. Számlaadatok

2.1 A B2B-nél minden felhasználónak lehetősége van egy saját felhasználónév és jelszó kombináció kiválasztására. Ezeket az információkat titokban kell tartani, mivel a számlájáról történő minden fogadásért/tétért, vagy bármely más számlájával kapcsolatos tevékenységért Ön a felelős.

2.2 A fogadásai érvényesek, ha felhasználónevét és jelszavát helyesen adta meg, vagy ha a számlájába Touch ID, ujjlenyomatos bejelentkezés, Face ID vagy a Bejelentkezve maradok funkció segítségével lépett be (függetlenül attól, hogy Ön ebbe beleegyezett vagy sem), feltéve, hogy a számláján elegendő fedezet szerepel.

2.3 Amennyiben bármikor úgy gondolja, hogy egy harmadik fél tudatában van felhasználónevének és/vagy jelszavának, akkor azonnal változtassa meg azokat a Weboldalunkon keresztül. Ha elfelejtette jelszavát és/vagy felhasználónevét, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

2.4 Amennyiben aktiválja a Touch ID, az ujjlenyomatos bejelentkezés, a Face ID és/vagy a Bejelentkezve maradok funkciót és úgy érzi, hogy egy harmadik személy hozzáférhet a számlájához ezen módok bármelyikével, javasoljuk, hogy azonnal kapcsolja ki a Touch ID, az ujjlenyomatos bejelentkezés, a Face ID és/vagy a Bejelentkezve maradok funkciót minden készülékén és lépjen velünk kapcsolatba. Ön a felelős a készüléke(i) biztonságáért és a számláján leadott összes fogadásért/tétért, valamint minden más számláján történő tevékenységért.

2.5 Telefonos fogadások esetén, az ügyfelek azokért a tranzakciókért felelősek, amelyeknél nevünk és számlaszámuk vagy nevük és felhasználónevük helyesen szerepel (függetlenül attól, hogy az Ön engedélyével vagy sem). Amennyiben egy másik személyt, jogtalanul számlája felhasználójának jelöl meg, akkor Ön felelős minden a megjelölt személy által, az Ön felhasználó nevével és jelszavával végrehajtott tranzakcióért. Amennyiben elveszti a számlája részleteit, vagy úgy érzi, hogy valaki más birtokolja azokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba velünk azonnal.

2.6 Az ügyfeleknek tilos eladni, átruházni vagy más ügyfélnek/ügyféltől számlát szerezni.

2.7 A bankkártyára vonatkozó adatok, illetve bármely egyéb bizalmas információ küldése titkosítatlan e-mailen keresztül nem ajánlott.

2.8 A számlájához tartozó jelenlegi egyenlegét és tranzakció történetét bármikor megtekintheti, ha bejelentkezik számlájára a Weboldalunkon.

3. Személyes adatok és Titoktartási nyilatkozat

3.1 A B2B értesítette az adatvédelmi biztost (Commissioner for Data Protection), hogy a személyes adatokat feldolgozását a vonatkozó máltai adatvédelmi törvények (Data Protection Act, 2001) szerint végzi.

3.2 A B2B a személyes adatait kizárólag az adatok elkérésénél megadott céllal használja fel, azaz, hogy biztosíthassa Önnel az online fogadási szolgáltatását. Ezek az információk a nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát tartalmazzák. Az alábbiakban olvasható B.3.3 paragrafusban leírtaktól függően, az információit kizárólag azok a személyek láthatják, akik a szolgáltatások biztosítása érdekében hozzáférési engedéllyel rendelkeznek.

3.3 A B2B nem adja ki az adatait (kivéve, ha ezt engedélyezi) harmadik fél számára. Azonban néhány alkalommal előfordulhat, hogy a törvény vagy a jogi szabályozások betartása érdekében ki kell adnunk a személyes adatait. Abban az esetben is kiadhatunk Önnel kapcsolatos információt, ha úgy gondoljuk, hogy az a közérdeket szolgálja.

3.4 Önnek jogában áll hozzáférni saját adataihoz, illetve kérheti azok megváltoztatását vagy törlését. Amennyiben ennek szükségét látja, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

3.5 A B2B adatkezelési eljárásairól a Titoktartási nyilatkozatban olvashat bővebben.

4. Felfüggesztés és lezárás

4.1 Amennyiben szeretné lezárni számláját, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A számláján lévő negatív egyenleget azonnal meg kell téríteni és számlája addig nem zárható be, amíg a B2B-nek hiánytalanul vissza nem téríti az érintett tartozás összegét.

4.2 A B2B fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból kifolyólag bezárja, vagy felfüggessze számláját. A következő okokból, de nem ezekre korlátozva, a B2B jogosult bezárni, vagy felfüggeszteni számláját, ha:

(a) A bank nem hitelez, csődbe megy;

(b) A B2B feltételezi, hogy Ön csalást követ el, illegálisan és a törvényeket nem betartva használja a Weboldalt:

(c) A B2B azt feltételezi, hogy Ön a Weboldalt nem tisztességes módon használta, szándékos csalást követett el, vagy nem tisztességes hasznot szerzett a B2B-vel vagy annak ügyfeleivel szemben, vagy ha a számláját egy harmadik személy hasznára használják.

(d) Amennyiben a B2B-öt a rendőrség vagy más felügyelőszerv, illetve bíróság utasítja.

(e) Amennyiben a B2B úgy gondolja, hogy az (a) - (c) szekcióban szereplő események bármelyike megtörtént, vagy valószínű, hogy meg fog történni.

(f) Számlája inaktív és az egyenlege nulla, vagy eléri a nullát vagy be van zárva az alábbi B.5.1 paragrafusnak megfelelően.

4.3 Amennyiben a B2B bezárja vagy felfüggeszti a számláját, a zárolás vagy felfüggesztés előtt vállalt összes szerződésbeli kötelezettséget tiszteletben kell tartania, ha a zárolás vagy felfüggesztés oka szerepel a fenti (a) ponttól (e) pontig tartó részben, amely esetben, Ön felelősségre vonható bármely a B2B-t ért vagy általa elszenvedett követelésért, veszteségért, felelősségért, költségért és ráfordításért (közösen "Követelések"), valamint köteles azokat megtéríteni és eleget tenni a B2B ilyen kártérítési Követeléseinek. A fenti (a)-tól (e) pontig tartó szekcióban említett körülmények előfordulásakor a B2B jogosult megtagadni és/vagy visszatartani minden olyan összeget, amelyet egyéb esetben kifizetne vagy járna Önnek (beleértve minden nyereményt és bónuszt).

5. Inaktív számlák

5.1 2014. július 29-től a B2B egy adminisztrációs díjat fog bevezetni minden számlán, amely legalább 365 egymást követő napon keresztül inaktív, és azokra a következő eljárás lesz érvényes. Egy számlát akkor minősítünk inaktívnak, ha azon egy adott időszakban nincs semmilyen bejelentkezés vagy kijelentkezés.

(a) Amennyiben a számlája 365 egymást követő napig inaktív, úgy a számláját inaktívnak minősítjük, és ha számlaegyenlege nulla, úgy a számláját bezárjuk és nem számolunk fel semmilyen költséget.

(b) Amennyiben számlaegyenlege pozitív az inaktívnak minősítés pillanatában, a B2B minden elkövet annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt a regisztrációs folyamatkor megadott adatai alapján (vagy az Ön által frissített adatok szerint).

(c) Amennyiben számlája továbbra is inaktív marad, a B2B első figyelmeztetésétől számított minimum 30 nap elteltével a B2B havi adminisztrációs díjat vonhat le a számlaegyenlegéről, amelynek értéke 5€ (vagy annak megfelelő valuta).

(d) Az 5€ (vagy annak megfelelő valuta) adminisztrációs díjat a 30 napos figyelmeztetés lejártakor vonjuk le számlaegyenlegéről, majd azt minden 28 naponta megismételjük, amíg (i) számlaegyenlege eléri a nullát, amely esetben további adminisztrációs díj nem kerül levonásra, és a számlája zárolásra kerül, vagy (ii) Ön újra nem aktiválja a számláját, amely esetben további adminisztrációs díj nem kerül levonásra, vagy (iii) számlája 18 egymást követő hónapon át inaktív, amely esetben számláját bezárjuk, és minden fennmaradó összeget átutalunk a máltai Szerencsejáték Hatóságnak (Malta Gaming Authority). Amint az ügyfél számláján lévő összeget elutaltuk a máltai Szerencsejáték Hatóságnak (Malta Gaming Authority), a B2B többet nem hozható felelősségre. Ezt követően Önnek kell kapcsolatba lépnie a máltai Szerencsejáték Hatósággal (Malta Gaming Authority), ha az összeget vissza szeretné igényelni.

5.2 Ön újraaktiválhatja a számláját egy sikeres bejelentkezéssel.

C. PÉNZÜGYEI

1. Befizetések és fogadások

1.1 Ön csak a számláján elérhető összegekkel fogadhat. Ennek megfelelően, ha fogadni szeretne, akkor be kell fizetnie a számlájára. A befizetések elfogadása előtt a B2B ellenőrizni fogja személyazonosságát. A befizetésekkel és kifizetésekkel kapcsolatos további részletekért, kérjük, kattintson a Befizetések/Kifizetések részre.

1.2 Számlájára pénzt kizárólag a weboldalunkon elérhető fogadások/tétek megjátszása érdekében fizessen be. Jogunkban áll bármely olyan számla felfüggesztésére vagy bezárására, melyeknél úgy gondoljuk és minden jel arra mutat, hogy fogadások/tétek megjátszása nélküli érdekből fizet be számlájára. Ilyen esetekben jogunkban áll az esetet jelenteni a vonatkozó hatóságok felé.

1.3 Azoknál a fizetési módoknál, amelyek adott számlatulajdonost igényelnek, azt javasoljuk, hogy csak olyan forrásból fizessen be a szerencsejáték számlájára, ahol Ön a megnevezett számlatulajdonos. Abban az esetben, ha a bet365 úgy találja, hogy a megnevezett számlatulajdonos eltér a bet365 számlatulajdonosától, fenntartjuk a jogot, hogy a szerencsejáték számlára történő befizetéseket érvénytelenként (és az ilyen befizetésekből származó nyereményeket érvénytelenítettként) kezeljük.

1.4 A bankunk minden hozzánk befizetett összeget a mi számláinktól független ügyfélszámlákon tárol.

1.5 A telefonos hitelszámlákat kivéve, a B2B munkatársai nem ajánlanak fel hitellehetőséget, a fogadásokhoz pedig elegendő összeggel kell rendelkeznie a számláján. A B2B fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítsen minden olyan fogadást, amely véletlenül került elfogadásra anélkül, hogy elegendő összeg lett volna a számlán a fogadás fedezésére. Amennyiben a felhasználó számláján tévesen írunk jóvá bármilyen összeget, a B2B azonnali tájékoztatásának felelőssége a felhasználót terheli. Ezen összegeket a B2B számlahelyesbítéssel állítja helyre.

1.6 Hacsak nincs másként jelezve, az oldalon szereplő példák kivétel nélkül font sterlingben vannak megadva. Bármilyen átváltást igénylő tranzakció esetében, a használt árfolyam a Financial Times által közölt aznapi középárfolyam. A rendelkezésre álló valuták listája a jelen Szerződési és részvételi feltételek Első függeléke alatt található.

1.7 A pénznem kiválasztása után, a befizetett összegek, tétek és nyeremények ugyanazon pénznemben kerülnek kifizetésre. A kiválasztott pénznem megváltoztatásához, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

1.8 Ön kizárólag a mi valutaárfolyam szolgáltatásunkat jogosult használni a weboldalunkon megjátszani kívánt tétek és fogadások leadásának céljából (az "engedélyezett cél"). Ön belegyezik, hogy ezt a szolgáltatást csak az engedélyezett céllal használja (beleértve a valuta átváltásból szerzett nyereséget, deviza fedezeti spekulatív kereskedést, vagy bármely más valutakereskedelmet). Ha a B2B úgy véli, hogy Ön bármely más, nem az engedélyezett célra használja ezt a Weboldalt, akkor a B2B jogosult bezárni vagy felfüggeszteni számláját és Ön:

(a) felelősségre vonható bármely és minden felmerülő követelésért; és

(b) köteles kártalanítani a B2B-t ilyennemű követelések esetén.

1.9 Továbbá a B2B jogosult megtagadni és/vagy visszatartani bármely és valamennyi Ön által keresett vagy megszerzett összeget, amely a szolgáltatás "nem megengedett" használatának eredménye, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatba hozható.

1.10 A bet365 nem számol fel költséget a bankkártyás/hitelkártyás befizetésekért, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos kártyakibocsátók 'készpénzes' fizetésként veszik a fogadási tranzakciókat, így ezért készpénzelőleg díjat számolhatnak fel. További részletekért, kérjük, egyeztessen kártyakibocsátójával.

2. Kifizetések

2.1 Lehetőség szerint a kifizetéseket ugyanarra a számlára utaljuk, ahonnan a befizetés történt. Továbbá, a kifizetések csak a regisztrált számlatulajdonos nevében történhetnek és azok teljesítése előtt a B2B ellenőrizni fogja az ügyfelek személyazonosságát.

2.2 A legtöbb fizetési típusnál a kifizetések feldolgozását a Weboldalon lévő Kifizetés linkre kattintva intézheti, attól függően, hogy számláján kellő mennyiségű összeg található. Nincsenek napi kifizetési korlátok, de 20.000 fontnál (vagy ennek megfelelő valuta) nagyobb értékű kifizetések esetén további intézkedésekre lehet szükség. További fizetési módokat illető részletekért, kérjük, ellenőrizze a Befizetések/Kifizetések részt.

2.3 Amennyiben a befizetés teljes értékét nem forgatja meg a kifizetést megelőzően, a B2B fenntartja a jogot, hogy költséget számoljon fel a befizetési és kifizetési költségek fedezésére. Szükség esetén a kifizetés összegét ennek megfelelően csökkenthetjük.

2.4 Amennyiben a befizetés módja paysafecard és a befizetett összeg teljes értékét nem játszotta meg a kifizetési kérelem előtt, vagy bizonyíték van olyan megtett fogadások sorozatára, amely az eredménytől függetlenül biztos haszonnal vagy alacsony kockázattal jár, a B2B fenntartja a jogot, hogy bizonyítékot kérjen a vásárlás bizonylatáról, mielőtt a kifizetési folyamatot elindítaná.

3. Egyéb

3.1 Amennyiben visszafizetések, visszautalások, vagy más költségek merülnek fel számlájával kapcsolatban, fenntartjuk a jogot, hogy felszámítsuk Önnek a vonatkozó költségeket.

3.2 A számláján található pozitív összegeket bármikor felhasználhatjuk arra, hogy fedezzük bármely a B2B csoportba tartozó cég felé irányuló tartozásait.

3.3 Különböző ügyfélszámlák között nem lehet összegeket utalni. A játékosoknak tilos eladni, átvezetni és/vagy összeget adni/kapni más ügyfelektől.

3.4 Szükség esetén, Önnek kötelessége nyereményeit és veszteségeit az adóhivatal és/vagy más hivatalos szerv felé bejelenteni a jogszabályok értelmében.

3.5 Az internetes szerencsejáték elképzelhető, hogy illegális tevékenységnek számít az Ön joghatóságban. Ez esetben, Ön nem használhatja fizetéshez használt kártyáját a tranzakciók lebonyolításához. Azonban, bármely ilyen jogszabállyal rendelkező helyről megtett fogadások és tétek érvényben maradnak, függetlenül attól, hogy azok nyertesek vagy vesztesek.

3.6 A B2B nem egy pénzügyi intézmény és az ügyfél számláján lévő összeg méretétől függetlenül nem kell kamatot fizetni az ügyfelek pénzösszegei után.

D. FOGADÁSI ELJÁRÁSOK

1. Fogadások/tétek megtétele

1.1 A B2B fenntartja a jogot, hogy bármely fogadás/tét egészét vagy részét elutasítsa a saját és kizárólagos belátása szerint. Minden tétet/fogadást a saját felelősségére tesz meg.

1.2 Kizárólag online (beleértve a mobilkészüléken vagy az azokra letölthető alkalmazásokon keresztül leadott) fogadásokat fogadunk el. Más formában (posta, e-mail, fax, stb.) nem fogadjuk el és átvételük után érvénytelenítjük azokat - függetlenül attól, hogy nyertes vagy vesztes.

1.3 A fogadási adatok pontos megadásának felelőssége a felhasználót terheli. A fogadásokat/téteket azok leadása után az ügyfél már nem törölheti. A fogadásokat csak az ügyfél módosíthatja a Fogadás módosítása funkció segítségével, ha az elérhető. A B2B fenntartja a jogot, hogy bármely fogadást/tétet bármikor érvénytelenítsen.

1.4 A fogadásokat fedező összegeket beérkezési sorrend szerint különítjük el és azokat más célra már nem használhatja fel. A B2B fenntartja a jogot, hogy az elkülönített összegekből fedezett fogadások/tétek leadása után bármely tranzakciót töröljön és/vagy visszafordítson az adott pillanatban vagy akár visszamenőleg is.

2. Fogadás/tét visszaigazolás

2.1 A fogadások nem lesznek érvényesek, ha azok leadásához nincs elegendő összeg a számláján.

2.2 Telefonos fogadás/tét esetén az elfogadás igazolása csak az után történik meg, hogy operátorunk visszaolvasta Önnek a fogadás/tét részleteit, valamint igazolta az ügyfél felé a feldolgozás sikerességét.

2.3 Egy Ön által kért fogadás/tét mindaddig nem érvényes, amíg azt a B2B szerverei el nem fogadták. Minden érvényes fogadás/tét egy egyedi tranzakciókódot kap. Az egyedi tranzakciókód nélküli fogadások/tétek kiértékeléséért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben bizonytalan egy fogadás/tét érvényességében, kérjük, hogy ellenőrizze nyitott fogadásait, vagy lépjen velünk kapcsolatba.

2.4 A fent említetteken kívül, ha Ön hitel vagy bankkártyával fogad/tétet tesz meg, azok csak a teljes fizetés megérkezését követően válnak érvényessé. Amennyiben nem kapjuk meg a teljes összeget a vonatkozó esemény megkezdéséig, úgy automatikusan minden fogadást/tétet érvénytelenítünk.

2.5 Vitás kérdés esetén, Ön és a B2B beleegyezik, hogy a B2B tranzakciós adatbázis minősül jogerősnek.

3. Akciók

3.1 Minden ajánlatra saját részvételi feltételek vonatkoznak (amelyek a Weboldalon olvashatóak) és az ajánlat csak egyszer használható fel személyenként, családonként, háztartási címenként, e-mail címenként, telefonszámonként, azonos fizetési számlaszámonként (pl. bank- vagy hitelkártya száma, NETeller számlaszám, stb.), valamint mobileszközönként, alkalmazás letöltésekként, megosztott táblagépenként vagy számítógépenként, pl. nyilvános könyvtár vagy munkahely. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely vagy minden ajánlatot visszavonjon az ügyfelektől vagy ügyfelek csoportjától. Az ajánlatok kizárólag azokra az ügyfelekre érvényesek, akik valódi pénzzel fizettek be számlájukra.

3.2 Bármely olyan esetben, ahol az ajánlat vagy akció feltételeit megszegik vagy bizonyíték van arra, hogy egy felhasználó vagy felhasználói csoport olyan fogadások sorozatát tette meg, amely olyan bónuszt, túlfizetést, ingyenes és kockázatmentes fogadást/tétet, vagy egyéb akciós ajánlatot tartalmaz, amely a felhasználó garantált hasznához vezet, függetlenül a végeredménytől és az egyedüli vagy csoportos végrehajtástól, a B2B fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó bónuszalapot visszaigényelje vagy saját belátása szerint a fogadásokat a helyes nyereményszorzókkal rendezze, az ingyenes és kockázatmentes fogadásokat/téteket törölje vagy bármely befizetett bónusz által támogatott fogadást érvénytelenítsen. Továbbá, a B2B fenntartja a jogot, hogy a felhasználótól az adminisztrációs költségek fedezésére a befizetett bónusz, ingyenes és kockázatmentes fogadás/tét vagy újabb befizetések értékéig pluszköltséget számoljon fel. A B2B emellett fenntartja a jogot, hogy bármely ügyféltől megfelelő dokumentációt kérjen be a B2B saját belátása szerint, ahhoz, hogy azonosítani tudja az ügyfél személyazonosságát még azelőtt, hogy a B2B bármilyen bónuszt, ingyenes és kockázatmentes fogadást/tétet, vagy ajánlatot írna jóvá az ügyfél számláján.

3.3 Azok a fogadások/tétek, amelyek 1.50-nél alacsonyabb nyereményszorzóval rendelkező választást tartalmaznak, nem számítanak bele a megforgatási követelményekbe. A B2B ajánlatai kizárólag a kedvtelésből fogadó játékosoknak készültek, ennek értelmében a B2B korlátozhatja bizonyos ügyfelek részvételi jogát.

3.4 A B2B fenntartja a jogot, hogy módosítson a feltételeken, vagy bármikor bármely akciót vagy ajánlatot töröljön.

4. Fogadások rendezése és kifizetése

4.1 Minden tétre és fogadásra vonatkoznak a szerződési feltételekben, a második paragrafusban leírt szabályok (beleértve a maximum kifizetések részt is).

4.2 A B2B fenntartja a jogot arra, hogy egy piacot bármikor felfüggesszen. Ilyen esetben az adott piacra nem lehet fogadásokat tenni. A B2B jogosult még tájékoztatás nélkül bármikor és bármely piacon szüneteltetni a fogadásokat.

4.3 A kiszámított össznyeremény tájékoztató jelleg. A fogadások kiszámításához a tét/kockázat értékét és az elfogadott nyereményszorzó(ka)t használjuk. Érvénytelenített választás(oka)t tartalmazó többszörös fogadás/parlay esetén az össznyeremény értékét azoknak megfelelően csökkentjük.

4.4 Amennyiben a felhasználó egy többszörös fogadásban/parlay-ben nem indulót vagy érvénytelen választást tesz meg, a fogadás a fennmaradó választások alapján kerül rendezésre.

4.5 Minden fogadásból/tétből származó nyeremény a felhasználó fogadószámláján kerül jóváírásra. A tévesen jóváírt összegek/nyereségek nem használhatóak fel, és a B2B fenntartja a jogot az ilyen összegeket tartalmazó tranzakciók érvénytelenítésére, és/vagy a vonatkozó összegek számlájáról való törölésére, és/vagy a tranzakciók visszafordítására akár egyidejűleg vagy visszamenőleg.

4.6 A B2B jogosult a fizetések visszatartására és fogadások érvénytelenítésére, ha bizonyítékkal rendelkezik az alábbiak megtörténtére: (i) az esemény feddhetetlensége kérdéses, (ii) a szorzó(ka)t vagy nyereményalapot manipulálták, (iii) a mérkőzést befolyásolták. A fentiekre vonatkozó bizonyítékok a B2B bármely vagy minden fogadási csatornáján keresztül megtett fogadások méretén, mennyiségén és sémáján alapulhatnak. A kérdéses sportra (ha van) vonatkozó felelős szervezőbizottság által hozott döntés a mérvadó. Abban az esetben, ha a felhasználó valamilyen okból kifolyólag pénzzel tartozik a B2B-nek, jogunkban áll a kifizetés előtt ezt számításba venni.

4.7 Amennyiben bizonyíték van ugyanazon magánszemélyek, csoportok által vagy azok számára megtett és megegyező választásokat tartalmazó fogadások leadására, a B2B fenntartja a jogot, hogy a fogadásokat érvénytelenítse, vagy a nyereség kifizetését visszatartsa az utólagos vizsgálat idejéig.

4.8 Olyan eseményeknél ahol nincs hivatalos kezdési idő (off), akkor a meghirdetett kezdési időt tekintjük hivatalos kezdési (off) időnek. Abban az esetben, ha egy fogadást/tétet visszavonhatatlanul elfogadunk miután az adott mérkőzés/esemény már elkezdődött (a Weboldalon szereplő Élő fogadásokat nem beleértve), a fogadások érvényben maradnak, ha az eredmény még nem derült ki és egy részvevő/csapat sem szerzett számottevő előnyt a másikkal szemben (pl. gól, kiállítás, stb.) a fogadás megtételének pillanatában. Amennyiben az esemény/mérkőzés eredménye már ismert volt, akkor a B2B fenntartja a jogot, hogy vesztes vagy nyertes fogadásokat is érvényteleníthessen. A fogadás megtételének idejére vonatkozó reklamációkat a tranzakció történetekben szereplő adatok alapján bíráljuk el. A Weboldalon feltüntetett idők és/vagy a B2B munkatársak időre vonatkozó hivatkozásai az angol időszámításra vonatkoznak, kivéve, ha ez másképp van feltüntetve.

4.9 Élő fogadás - ahol úgy gondoljuk, hogy a fogadást az adott piacra vonatkozó eredmény megszületése után tesz meg, vagy a kiválasztott résztvevő/csapat már számottevő előnyre tett szert (pl. gól, kiállítás, stb.) a másikkal szemben, fenntartjuk a jogot, hogy vesztes vagy nyertes fogadásokat is érvényteleníthessünk.

4.10 Ha bármely okból kifolyólag nem tudjuk megerősíteni az adott piac eredményét (pl. megszakad az élő közvetítés), akkor minden tétet/fogadást érvénytelenítünk, kivéve, ha a vonatkozó fogadásokat már ezelőtt rendeztük.

4.11 Abban az esetben, ha a felhasználó félreérthető utasításokat ad, a B2B fenntartja a jogot, hogy a megtett összegeket felossza a lehetséges eredmények között. Ahol ez nem lehetséges, ott jogosultak vagyunk az egész fogadást érvényteleníteni. A B2B döntése minden esetben végleges.

4.12 A görögországi lakosok által leadott fogadásokat sorokra osztjuk fel, ahol mindegyik sor egy valutaegységnek, vagy egy részének felel meg. Ez azt jelenti, hogy ha 10,50€ értékben tesz fogadást, akkor a fogadását 10 darab 1€-os és egy darab 0,50€-os sorra osztjuk fel. A sorok vagy részsorok számát a fogadás leadásánál a fogadószelvényen tüntetjük fel.

A Görögországban élő ügyfelek sportfogadásaira forrásadó érvényes. Az adó levonása a fogadások rendezésekor történik és minden nyertes fogadási sorra érvényes. A levonás az alábbi feltételek szerint történik:

• 100€ nyereményig nincs levonás

• 100,01€ és 500€ közötti nyereményre 15% levonás érvényes

• 500,01€ feletti nyereményre 20% levonás érvényes

Az adólevonás a nyereménytől függően növekszik, ami azt jelenti, hogy az 500€-ot meghaladó nyertes soroknál az első 100€-ra nem vonatkozik adólevonás (mivel a levonás értéke 0%), azonban a 100,01€ és 500€ közötti nyertes sorokra 15%-os, míg az 500,01€ feletti nyertes sorokra 20%-os levonás vonatkozik.

E. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

1. Információ és tartalom

1.1 A Weboldalon hozzáférhető adatok (beleértve az eredményeket, statisztikákat, sport adatokat és a mérkőzés listákat, a nyereményszorzókat és fogadási értékeket) kizárólag személyes felhasználásra szolgálnak és azok terjesztése vagy kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos. Az adatok állandó biztosítására, azok pontosságára és a használatukból származó eredményekre nem vállalunk garanciát. Az információ nem szolgál tanácsként vagy javaslatként, kizárólag tájékoztató jelleggel bír, így nem javasolt ezen információkra alapoznia fogadásait és tétjeit, azokat saját belátása alapján és saját felelősségére teszi meg.

2. Számítógépes környezete

2.1 A számítógépe felszereltsége vagy mobileszköze és internet kapcsolata kihatással lehet a Weboldal teljesítményére és/vagy annak működésére. A B2B nem garantálja, hogy a Weboldal hibák vagy megszakítások nélkül fog üzemelni. A B2B nem vállal felelősséget az Ön számítógépes környezetétől, internetes kapcsolatától, esetleg internetes vagy telekommunikációs szolgáltatójától eredő hibákért vagy problémákért (beleértve, például: nem tud fogadni vagy téteket megtenni, vagy megtekinteni, hozzáférni bizonyos információkhoz az adott eseménnyel kapcsolatban).

2.2 Azon felhasználóknak, akik a bet365 mobil és táblagép (beleértve a letölthető alkalmazásokat) szolgáltatásán keresztül teszik meg fogadásaikat/tétjeiket, tudomásul kell venniük, hogy a B2B nem vállal felelősséget a szoftverrel telepített mobilkészülék megkárosodása vagy adatvesztesége esetén, továbbá a szoftver használata közben felmerülő bármilyen költségekért.

2.3 A Weboldal hozzáférhetőségével és technikai problémákkal kapcsolatos további információkért, kattintson ide.

3. Tisztességes használat

3.1 A Weboldalt és a B2B szolgáltatásait kizárólag arra használhatja, hogy fogadásokat és téteket tegyen meg az eseményekre.

3.2 Ön nem használhatja a Weboldalt harmadik személy használra vagy semmilyen (a B2B véleménye szerint) illegális, jogellenes, becsületsértő, gyalázkodó, vagy obszcén célokra, vagy olyan célokra, amelyeket a B2B diszkriminatívnak, csalásnak, tisztességtelennek, vagy nem megfelelőnek tart. A B2B bármilyen tevékenységet jelenthet a hatóságok felé, amelyet gyanúsnak és/vagy ezen bekezdés megszegésének gondol

3.3 A B2B szerződési és büntetőjogi eljárást indít minden olyan felhasználó ellen, aki részese csalásnak, becstelenségnek vagy bűncselekménynek. A B2B megtagadja a fizetést minden olyan felhasználótól, amelynél a fentiek gyanúja felmerül, vagy ahol azt feltételezzük, hogy az összeg harmadik személy hasznát szolgálja. A felhasználónak fizetőképesnek kell lennie és szükség esetén köteles kártalanítást fizetni a B2B részére minden elszenvedett vagy felmerülő költségért (a fenti B.4.3 bekezdésben meghatározottak szerint), díjért vagy veszteségért, amely közvetve vagy közvetlenül a felhasználó csalásából, becstelenségéből vagy bűncselekményéből ered.

4. Szoftveres és technikai problémák

4.1 Előfordulhat, hogy bizonyos, a Weboldalon kínált termékek használatához le kell töltenie a hozzájuk tartozó szoftvereket (például: a közvetítések csak flash player segítségével érhetőek el). Ezen felül némely külsős szolgáltatók további részvételi és szerződési feltételek elfogadását kérhetik a termékeik használatához. Amennyiben Ön nem fogadja el e ezen részvételi és szerződési feltételeket, ne használja a külsős szolgáltatók által kínált szoftvereket. A B2B semmilyen felelősséget nem vállal egy harmadik féltől származó szoftverért sem.

4.2 A Weboldalon keresztül elérhető szoftvereket kizárólag a weboldalon lévő termékek használata céljából veheti használatba, és azokat is csak a vonatkozó törvényeknek megfelelően és semmilyen más okból kifolyólag.

4.3 Ezennel személyes, nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt biztosítunk Önnek a megfelelő szoftver használatára, amely kizárólag a Weboldalon lévő termékek használatára vonatkozik a következő rendelkezéseknek megfelelően.

(a) Ön nem jogosult: (i) szerverre vagy más hálózati eszközre telepíteni vagy tölteni a szoftvert, illetve bármilyen olyan intézkedést tenni, mellyel a szoftver bármiféle "hirdetőtáblán", online szolgáltatáson belül vagy távoli betárcsázással, illetve hálózaton elérhetővé válik bármely más személy részére; (ii) tovább licencelni, átruházni, bérbe adni, kölcsönadni, átadni vagy lemásolni (kivéve, ahol kifejezetten eltérő rendelkezés található a jelen szerződésben) a szoftverhasználati engedélyét, illetve a szoftverből másolatokat készíteni vagy terjeszteni; (iii) belépni, hozzáférni vagy belépést és hozzáférést megkísérelni a B2B biztonsági rendszeréhez vagy azt más módon megkerülni, vagy a vonatkozó termékeket, Weboldalunkat megzavarni (beleértve, de nem kizárólagosan: robotokat és hasonló eszközöket) vagy a szoftverben és/vagy annak bármely funkciójában és alkotórészében bármit megváltoztatni, és (iv) az online vagy elektronikus formában biztosított felhasználói szövegek másolására vagy lefordítására. Ezen felül, és a számítógépes programokra vonatkozó és alkalmazható törvények által megengedett minimum kiterjesztéseket kivéve, Ön nem jogosult: (a) lefordítani, visszafejteni, visszafordítani, részeire szedni, módosítani, a szoftveren alapuló származékos terméket létrehozni, vagy másképpen módosítani a szoftvert; (b) vagy visszafejteni, visszafordítani, szétszerelni, módosítani, alkalmazni, fordítani, a szoftver forráskódjának megfejtésére irányuló bármilyen kísérletet tenni vagy a szoftver egészén vagy bármely részén alapuló, származékos terméket létrehozni.

(b) Ön nem birtokolja a szoftvert. A szoftver tulajdonosa a B2B vagy egy kívülálló szoftverszolgáltató cég (a "Szoftver szolgáltató") és a szoftver annak kizárólagos tulajdonát képezi. A szoftver és az ahhoz tartozó dokumentáció, melyhez hozzáféréssel rendelkezünk, a szoftver szolgáltatójának szabadalmazott terméke és világszerte a szerzői jogok törvénye által védett. A szoftver használata nem hatalmazza fel sem szellemi, sem más tulajdonjogokkal.

(c) A szoftvert bármiféle garancia, feltétel, kötelezettség nélkül, a jelenlegi állapotában biztosítjuk. A B2B ezennel kizár minden adódó kikötést, feltételt és garanciát (beleértve bármilyen eladhatóságra, minőségre és alkalmasságra irányuló szándékot). A B2B nem garantálja, (i) hogy a szoftver eleget tesz az Ön által támasztott követelményeknek, (ii) nem áll módunkban garantálni, hogy a szoftver nem fogja károsítani a számítógépét, (iii) vagy a szoftver üzemeltetése hibamentes, (iv) zavartalan lesz, vagy a szoftverben fellépő bármely hiba kijavításra kerül, illetve a (v) szoftver vagy a szerverek vírusmentesek.

(d) A számlák rendezésével és a szoftver egyéb részeivel és tulajdonságaival kapcsolatos kommunikációs és rendszerhibákért sem a B2B sem pedig a szoftverszolgáltató nem vállal felelősséget. Ilyen hibák esetén a B2B fenntartja a jogot minden a Weboldalhoz tartozó termék eltávolításához, továbbá az ilyen hibák kijavításához szükséges bármely intézkedéshez.

(e) Ön ezennel elfogadja, hogy az Ön szoftverhasználatának módja nem tartozik a B2B felügyelete alá. A programot saját felelősségére tölti le és használja, és a B2B semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen közvetlen, esetleges, járulékos vagy sajátos kárért, illetve veszteségért.

(f) A szoftver tartalmazhat olyan bizalmas információkat, amelyek titkosak és a szoftver szolgáltatója és/vagy a B2B számára értékesek. Ezen információk felhasználása vagy nyilvánosságra hozása kizárólag a szerződési feltételek szigorú betartásával lehetséges.

4.4 A B2B mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal elérhető legyen a nap 24 órájában. A B2B nem vonható felelősségre, ha bármely ok miatt az oldal nem elérhető bármely időszakban. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk, javítsuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük a weboldal bármely elemét, vagy az oldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, termékeket, beleértve az Ön hozzáférését is.

4.5 Ön nem károsíthatja a weboldalunkat vírusokkal, trójai programokkal, logikai bombákkal vagy bármely más, rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagokkal. Különösen tilos felhatalmazás nélkül hozzáférnie, akadályoznia, megzavarnia vagy kárt okoznia a Weboldalban, illetve annak bármely részében; bármely eszközben vagy hálózatban, amelyen a Weboldal tárolva van; bármely a Weboldal használatával kapcsolatban álló, illetve bármely kívülálló harmadik fél által használt vagy birtokolt szoftverben, weboldalban vagy annak felszerelésében. Ön semmilyen körülmények között nem hajthat végre szolgáltatásmegtagadással járó (denial-of-service) támadást a Weboldal ellen. Mi semmilyen formában nem vagyunk felelősek a Weboldal, a szoftverek, vagy az arról és ahhoz kapcsolódó oldalakról letöltött anyagok használata közben elszenvedett károkért vagy veszteségekért, amelyeket szolgáltatásmegtagadással járó (denial-of-service) támadások, vagy olyan vírusok vagy más technológiailag káros anyagok okoztak, amelyek megfertőzték a számítógépes eszközeit, számítógépes programjait, adatait vagy más tulajdonában álló anyagait.

5. Harmadik fél által szolgáltatott tartalmak

5.1 A B2B számos külsős féltől fogad visszajelzéseket, tudósításokat és anyagokat. Bizonyos külsős termékszolgáltató visszajelzéseinek, kommentárjainak és tartalmainak megtekintéséhez további részvételi és szerződési feltételek elfogadása szükséges. Amennyiben nem fogadja el a harmadik fél által támasztott részvételi és szerződési feltételeket, ne használja a vonatkozó visszajelzéseket, kommentárokat és tartalmakat.

5.2 A B2B semmilyen formában nem vállal felelősséget harmadik fél által biztosított visszajelzések, tudósítások és tartalmak után.

5.3 A Racing UK visszajelzéseinek, kommentárjainak és tartalmainak használatával kapcsolatos végfelhasználói részvételi és szerződési feltételeket ezen Részvételi és szerződési feltételek harmadik függelékében talál.

5.4 A B2B nem teszi lehetővé az alkalmazottjainak, illetve olyan személyeknek, akik kapcsolatban állnak alkalmazottjaival, vagy bárkinek, aki kapcsolatban áll egy külsős szolgáltatóval (a B2B saját kizárólagos belátása szerint meghatározott), hogy fogadásokat/téteket tegyen meg olyan sportpiacon, vagy eseményen, melyek olyan külső szolgáltatóval állnak kapcsolatban, aki szolgáltatást biztosít a B2B számára. A B2B érvényteleníthet minden olyan fogadást/tétet, amely saját kizárólagos belátása szerint a fenti kitételeknek nem tesz eleget.

5.5 A Weboldalon lévő harmadik fél weboldalaira és tartalmaira utaló linkek csak tájékoztató jellegűek. A B2B nincs kihatással ezen oldalak tartalmára és forrásaira, és semmilyen felelősséget sem vállal az ezek által elszenvedett veszteségekért vagy károkért. A harmadik fél weboldalára utaló linkek használata nem jelenti azt, hogy egyetértünk vagy jóváhagyjuk a külső harmadik fél weboldalát, termékét vagy szolgáltatásait (ha van ilyen).

6. Hibák

6.1 A B2B nem vállal felelősséget a fogadásokkal/tétekkel kapcsolatos hibákért, beleértve azokat ahol: (i) egyértelmű hiba van a B2B által feltüntetett vonatkozó szorzó/spread/hendikep/összesített/lezárt fogadás/módosított fogadás értékében; (ii) a B2B olyan téteket/fogadások fogad el, amelyeket már egy felfüggesztett vagy lezárt piacra tesznek meg; (iii) a B2B hibásan számolja/fizeti ki a rendezett fogadást, beleértve azt, amikor egy fogadást a Felvehető most funkcióval fizetnek ki a teljes összegben.

6.2 Hibás szorzó - Amennyiben egyértelmű hibát találunk az esemény kezdete előtt, közben vagy az esemény után, a fogadások továbbra is érvényesek maradnak és a B2B által módosított szorzóval kerülnek rendezésre. Amennyiben a javított szorzó kisebb, mint 1.001, a fogadásokat érvénytelenítjük.

Ha a hiba azonosítására jóval az esemény kezdete előtt kerül sor, a B2B törekszik arra, hogy kapcsolatba lépjen az ügyféllel és cégünk saját belátása alapján engedélyezheti a fogadás törlésének lehetőségét.

6.3 Hibás számolás/szorzó/nyereményszorzó/hendikep/összesített - Amennyiben egyértelmű hibát találunk az esemény kezdete előtt, közben vagy az esemény után, a fogadások továbbra is érvényesek maradnak és a B2B által módosított számolás, szorzó, nyereményszorzó, hendikep vagy összesített alapján kerülnek rendezésre, kivéve az alábbi esetekben:

i) Azokat fogadásokat, ahol a javított szorzó 1.001-nél kisebb, érvénytelenítjük.

ii) Azokat a számolt értékre, szorzóra, hendikepre vagy összesített piacokra tett fogadásokat, ahol az esemény kimenetele már ismert volt, érvénytelenítjük.

6.4 Hibás Felvehető most vagy Fogadás módosítása összeg - Amennyiben egyértelmű hibát fedezünk fel egy esemény kezdete előtt, közben, vagy az esemény után, akkor az ügyfél által lezárt vagy a Fogadás módosítása funkcióval módosított, hibás Felvehető most vagy Fogadás módosítása összeggel rendelkező fogadások (az alapul szolgáló ár/szorzó hibájából adódóan) érvényben maradnak és azokat a helyes összeggel fogjuk újrarendezni.

Amennyiben egy választást egy helytelen eredmény után fizetnek ki a Felvehető most funkcióval, a választást újra fogjuk rendezni a helyes eredménnyel.

6.5 Ha a hiba azonosítására jóval az esemény kezdete előtt kerül sor, a B2B törekszik arra, hogy kapcsolatba lépjen az ügyféllel és cégünk saját belátása alapján engedélyezheti a fogadás törlésének lehetőségét.

6.6 Hibás kiírás - Ha a kiírásban helytelen csapat vagy játékos szerepel, minden fogadást érvénytelenítünk. A fogadás törlését a B2B saját belátása alapján határozza meg.

6.7 Helytelen piac - Amennyiben helytelen piacot írunk ki bármely mérkőzés vagy esemény esetén, az erre a piacra tett fogadásokat érvénytelenítjük (más piacokat is érvényteleníthetünk). Ezeket a döntéseket a B2B saját belátása alapján hozza meg.

6.8 Későn megtett fogadások - Ha egy mérkőzés előtti fogadást véletlenül a mérkőzés vagy esemény kezdete után fogadunk el, a fogadásokat a következőképpen fogjuk kiértékelni:

i) Amennyiben egy piac Élő fogadásokat is tartalmaz, akkor a fogadás megtételének időpontjában az újra kalkulált nyereményszorzóval kerülnek rendezésre (ahol az újra kalkulált nyereményszorzó kevesebb, mint 1.001, ott a fogadást érvénytelenítettnek tekintjük), kivéve, ha a fogadás eredménye, már ezelőtt kiderült. Ilyen esetben a fogadásokat érvénytelenítettnek tekintjük.

ii) Abban az esetben, ha a piac nem tartalmaz Élő fogadásokat, akkor a fogadás érvényben marad, mindaddig, amíg a megnevezett résztvevő, vagy csapat nem tesz szert előnyre (pl. gól, kiállítás, pontszerzés, stb.). Amennyiben az előny szerzése már megtörtént, a B2B fenntartja a jogot, hogy a fogadást érvénytelenítse, nyertesnek, illetve vesztesnek tekintse.

6.9 Egyértelmű hiba - Maximális nyeremények - Azoknál az egyértelmű hibával azonosított fogadásoknál, ahol módosított szorzót alkalmazunk, a nyeremény maximális összege 10.000£ lehet, kivéve, ha az eredeti fogadással várható nyeremény összege ennél nagyobb volt. Ilyen esetekben a 10.000£-ot túllépő nyereményösszegeket semmisnek tekintjük.

7. Egyéb

7.1 A B2B folyamatosan ellenőrzi a Weboldal bejövő és kimenő adatforgalmát. A B2B fenntartja a jogot, hogy a hozzáférést megakadályozza, ha bizonyítékot talál automatizált vagy robot tevékenységre.

7.2 A B2B fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Weboldalhoz, vagy annak egyes részeihez való hozzáférést bizonyos joghatóságok tekintetében.

7.3 A B2B fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon kínált termékeket bármikor és bármilyen oknál fogva megváltoztassa.

7.4 Időről-időre előfordulhat, hogy a Weboldal vagy annak részei nem lesznek elérhetőek bizonyos karbantartási munkálatok, illetve a Weboldalon lévő termékek esetleges módosítása vagy változtatása miatt.

F. FELELŐSSÉGEINK

1. A B2B nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a Weboldallal vagy annak tartalmával kapcsolatos, vagy abból ered (beleértve bármilyen késést, megszakítást, információvesztést, kommunikációs vagy vonal megszakadást, nem rendeltetésszerű használatot, bármely tartalmakban történt vagy egyéb hibát).

2. Míg a B2B mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenített információk helyesek legyenek, nem garantálja a Weboldalon feltüntetett tartalmak, információk pontosságát, teljességét. A Weboldalon előfordulhatnak gépelési hibák, egyéb pontatlanságok, vagy nem naprakész információk. A B2B semmilyen körülmények között nem köteles ezek frissítésére. A Weboldalon található tartalmakat olyan formában kínáljuk, ahogy láthatóak, bármely feltétel, garancia, vagy egyéb kikötés nélkül a jogszabályoknak megfelelően. Ennek megfelelően, a vonatkozó törvények engedélyével, a B2B csak olyan alapon kínálja Weboldalát Önnek, amely kizár minden a részvételi feltételekben nem szereplő megnyilvánulást, kifejezett vagy ráutaló jótállást, kikötést és más feltételt, amely bármilyen kihatással lehet a Weboldalt illetően.

3. A B2B felelőssége Ön felé a következő részvételi feltételekkel kapcsolatosan nem haladja meg:

(a) A tét/fogadás értéke, amit számláján keresztül játszott meg, melyek a vonatkozó tét/fogadás vagy termékre vonatkozó felelősséggel tett meg; és

(b) Azok a pénzösszegek, ahol a mi hibánkból kifolyólag lettek feltéve.

(c) 10.000£ minden más felelősség tekintetében.

4. A B2B nem vállal felelősséget a szerződésbeli vagy a szerződésen kívüli (beleértve a hanyagságot), illetve a törvényi kötelezettségek megsértéséből, vagy bármely más módból adódó károkért a következők esetében (függetlenül attól, hogy az közvetve vagy közvetlenül történt):

(a) nyereségbeli veszteség;

(b) üzleti veszteség;

(c) bevételi veszteség;

(d) lehetőségekkel kapcsolatos veszteség;

(e) adatok elvesztése;

(f) eszmei érték vagy hírnév sérülése; vagy

(g) bármilyen speciális, közvetett, vagy következményes veszteség,

függetlenül attól, hogy ezeket a veszteségeket a felek a jelen Részvételi és szerződési feltételek érvénybe lépésekor figyelembe vették vagy sem.

5. Ebben az F részben leírtakban semmi sem korlátozhatja a B2B felelősségét az ügyfelek nyereményeinek vagy más feléjük irányuló tartozásainak kifizetésére, amelyre a jelen Részvételi és szerződési feltételek és a 2. függelékben megszabott maximális nyereményekre vonatkozó feltételek minden esetben érvényesek.

6. A fent említett szerződési feltételekben semmi sem zárhatja ki vagy korlátozhatja a B2B következő felelősségeit: (i) a B2B gondatlanságából okozott halál, vagy személyi sérülések:(ii) csalások, vagy félrevezetések: vagy (iii) bármely felelősséget, melyeket nem lehet kizárni, vagy korlátozni az alkalmazható törvényekkel.

G. SZELLEMI TERMÉKEKET ILLETŐ JOGAINK

1. A Weboldal tartalmát nemzetközi és egyéb szellemi termékekre vonatkozó jogok védik. Ezeknek a jogoknak a tulajdonosa a B2B, annak partnerei és egyéb kívülálló, engedélyeket biztosító felek.

2. A Weboldalon megemlített termékek, cégnevek és logók az illetékes tulajdonosok (beleértve a B2B-t) védjegyei, szolgáltatási védjegyei és kereskedelmi nevei, illetve azok kizárólagos tulajdonát képezik.

3. A fogadások tétek megjátszásához szükséges kiterjesztett termékhasználaton kívül, a Weboldal egy részét sem lehet reprodukálni, vagy tárolni, módosítani, másolni, újrapublikálni, feltölteni, kiküldeni, továbbítani, vagy forgalmazni, illetve bármely módon, vagy más honlapon szereplő állami, vagy magán elektronikus visszakereső rendszerekkel használni, illetve nem lehet használni olyan szolgáltatásokat, ideértve a szövegeket, grafikákat, videókat, üzeneteket, kódokat és/vagy szoftvereket, melyek előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül készültek.

4. Ha olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, melyek megengedik, hogy feltöltsön Weboldalunkra bizonyos tartalmakat ("Felhasználói tartalom"), akkor ezek a Felhasználói tartalmak nem bizalmas és nem védett információknak tekintendők és a B2B fenntartja a jogot azok használatára, másolására, terjesztésére, valamint harmadik félnek való kiadására bármilyen felhasználási céllal. Ezen felül a B2B-nek jogában áll kiadni a személyazonosságát bármely olyan harmadik félnek, amely azt állítja, hogy az Ön által feltöltött Felhasználói tartalmak sértik a szellemi tulajdonokhoz fűződő jogokat és a személyes titoktartást. A B2B-nek jogában áll eltávolítania, módosítania bármely Ön által a Weboldalra feltöltött tartalmat.

5. A Weboldalt vagy annak tartalmát szigorúan tilos kereskedelmi célokra felhasználni, vagy előnyszerzésre kihasználni.

H. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Ezek a részvételi feltételek, a Titoktartási nyilatkozat, a Cookie szabályzat, a Szabályok, és bármilyen dokumentum, amelyre kifejezett utalás van ezekben, valamint a Weboldalon szereplő bármely útmutató vagy szabály alkotják a teljes megállapodást és egyetértést a felek között, és azok felülírnak minden előző megállapodást a felek között. Ön megérti és egyetért ezekkel a részvételi feltételekkel, a Titoktartási nyilatkozattal, a Cookie szabályzattal és szabályokkal és minden más dokumentummal, amelyek ezekre utalnak. Ön megérti és egyetért azzal, hogy amint elfogadja a feltételeket, Ön nem tehet olyan kijelentéseket, ígéreteket, garanciákat, elfogadásokat (akár gondatlanságból, vagy akaratán kívül) bármely személyre (függetlenül attól, hogy részese e a megállapodásnak), melyekkel sértené a megállapodásban szereplő szerződési és részvételi feltételeket. Semmi, ebben a záradékban nem korlátozhatja, vagy zárhatja ki a csalásra vagy a szándékos megtévesztésre vonatkozó felelősséget.

2. Semmilyen késedelem, hiba vagy mulasztás (részben vagy egészben) nem akadályozhatja meg a jelen Szerződési és részvételi feltételekben tárgyalt vagy törvény által szabályozott jog, hatalom, kiváltság, igény vagy jogorvoslat érvényesítését, gyakorlását vagy betartását; nem minősülhet vagy értelmezhető ezen vagy más jog, hatalom, kiváltság, igény vagy jogorvoslat gyakorlására vonatkozó jogfeladásnak/jogról való lemondásnak a kérdéses körülmények tekintetében; vagy akadályozhatja meg ezeknek vagy más jognak, hatalomnak, kiváltságnak, igénynek vagy jogorvoslatnak a végrehajtását, bármikor, bármilyen esetben vagy esetekben később.

3. A jelen Szerződési és részvételi feltételekben meghatározott jogok és jogorvoslatok halmozódó jellegűek (kivéve, ha ez másként van feltüntetve) és nem zárnak ki más, törvényben meghatározott jogokat vagy jogorvoslatokat.

4. Amennyiben, bármely az említett részvételi és szerződési feltételt, bármely bírósági, vagy joghatósági szerv érvénytelennek, vagy nem betarthatónak talál, akkor az érintett tartalmak nem lesznek kihatással a részvételi és szerződési feltételek egyéb tartalmaival, és érvényben maradnak.

5. Ön köteles elkövetni mindent annak érdekében, hogy betartsa a szerződési feltételekben szereplőket, valamint, hogy biztosítson minden szükséges dokumentumot, amelyet a B2B jogosan és bármikor bekérhet Öntől, hogy ezáltal a B2B-t felruházza és annak részére teljes mértékben biztosítsa a szerződési feltételek alapján járó összes jogot, valamint, hogy azokat megvédje és érvényesítse, illetve hogy teljesen mértékben hatályosítsa az itt szereplő szerződési feltételekben leírtakat.

6. Az itt szereplő részvételi és szerződési feltételekben semmi sem létesíthet, alkothat partnerkapcsolatot, közös vállalkozást, vagy megbízott ügynöki kapcsolatokat a felek között és egyik félnek sem áll jogában, hogy egymáshoz kössön bármely mást felet, hacsak ez nincs kifejezetten feltüntetve a szerződési feltételekben.

7. A B2B nem sérti meg ezeket a Részvételi és Szerződési feltételeket, valamint nem felelős bármely kötelezettsége teljesítésének késéséért vagy elmulasztásáért, ha ez a késlekedés vagy mulasztás olyan eseményeknek, körülményeknek vagy okoknak tudható be, melyek saját hatáskörünkön kívül esnek, beleértve (korlátozás nélkül) bármely telekommunikációs hálózat hibáját, áramkimaradást, egy harmadik fél hardver vagy szoftver hibáját, vagy tűzesetet, világítási problémát, robbanást, áradást, szélsőséges időjárási körülményeket, ipari sztrájkot vagy leállást, terrorista tevékenységet és a kormány vagy más illetékes hatóságok által hozott befolyásoló döntéseket. Ilyen esetekben a kötelezettségek teljesítésének idejét a késés vagy mulasztás idejével kell meghosszabbítani.

8. A B2B jogosult kijelölni, átutalni, felszámolni, al-licencként kiadni, vagy bármilyen más módon kezelni ezeket a részvételi és szerződési feltételeket, illetve alvállalkozásba adni bármely más ezekhez a részvételi és szerződési feltételekhez kapcsolódó jogait, kötelezettségeit bármely más harmadik személynek.

9. A jelen Részvételi és szerződési feltételekkel kapcsolatos értesítéseket írásos formában kell benyújtani.

10. A Függelékek, a Titoktartási nyilatkozat, a Cookie szabályzat, a Szabályok, és bármilyen dokumentum, amelyre kifejezett utalás van ezekben, valamint a Weboldalon szereplő bármely útmutató vagy szabály szerves részét képezi az itt szereplő részvételi feltételeknek, és azok úgy kezelendőek, mintha teljes jogú részei lennének ezeknek a részvételi feltételeknek. Abban az esetben, ha ellentmondás van a részvételi és szerződési feltételek fő része, valamint a Függelékek, a Titoktartási nyilatkozat, a Cookie szabályzat, a Szabályok, és/vagy bármilyen azokban kiemelt dokumentum, illetve bármely Weboldalon szereplő útmutató vagy szabály között, úgy a részvételi feltételek fő része számít mérvadónak.

I. PANASZOK, REKLAMÁCIÓK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS JOGHATÓSÁGOK

1. A B2B mindent elkövet annak érdekében, hogy kellemes élményben legyen része a szolgáltatás használata közben. Ettől függetlenül, előfordulhat, hogy bizonyos esetekben elégedetlen lesz a termék(ek) vagy az ügyfélszolgálat minőségével. Amennyiben, bármely követelés, vagy vita származik egy múltbeli vagy jelenlegi tranzakcióból, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Reklamációját továbbítani fogjuk a vezetőség felé, és igyekszünk mihamarabb megoldást találni.

2. Amennyiben nincs megelégedve a reklamáció megoldásával vagy annak kezelésével, az ügyet felterjesztheti egyenesen a máltai Szerencsejáték Hatóságnak (Malta Gaming Authority), amelyet a support.mga@mga.org.mt e-mail címen tehet meg. Kérjük, hogy a hatóságnak csak súlyos reklamációkat továbbítson.

3. Fogadások/tétek rendezése amerikai sportoknál: az amerikai sportokra megjátszott téteket/fogadásokat, az adott sportágra vonatkozó felügyelő szervezetek által kibocsájtott hivatalos statisztikák (kivéve egyértelmű hibák esetén) alapján rendezzük. A vonatkozó felügyelő szervek a következőek: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS és PGA tour.

4. A jelen részvételi és szerződési feltételekben leírtak alapján kezdeményezett vitákat vagy követeléseket a máltai törvények szerint kell kezelni, függetlenül attól, hogy szerződéses vagy nem szerződéses jellegűek:

5. Azzal, hogy elfogadja ezeket a szerződési és részvételi feltételeket, és/vagy fogadásokat, téteket játszik meg és/vagy a B2B által szolgáltatott termékeket használja (akár engedélyezett, akár nem), Ön visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a szerződési és részvételi feltételekkel kapcsolatosan felmerülő esetleges vitákat a máltai törvénykezések szerint kezeljük. Mindazonáltal, a B2B-nek jogában áll kérelmet indítania bármely ügyfél ellen az ügyfél lakóhelye szerinti ország bíróságán.

6. Amennyiben vitára kerülne sor a különböző nyelven lévő részvételi feltételekkel kapcsolatban, az angol verzió számít mérvadónak.

Első függelék

A B2B OLDALÁN ELÉRHETŐ PÉNZNEMEK

Korlátozások léphetnek érvénybe a tartózkodási országától és/vagy a fizetési módjától függően.

Argentin peso (ARS)
Bolgár leva (BGN)
Brazil real (BRL)
Cseh korona (CZK)
Dán korona (DKK)
Euró (EUR)
Magyar forint (HUF)
Izlandi korona (ISK)
Indiai rúpia (INR)
Japán jen (JPY)
Mexikói peso (MXN)
Új-zélandi dollár (NZD)
Norvég korona (NOK)
Lengyel zloty (PLN)
Román lej (RON)
Svéd korona (SEK)
Svájci frank (CHF)
Angol font (GBP)
Amerika dollár (USD)

Második függelék

FOGADÁSI KÍNÁLAT

AZ EZEKHEZ TARTOZÓ RENDELKEZÉSEKET A MÁSODIK FÜGGELÉKBEN TALÁLHATJA MEG. ITT KIVÁLASZTHATJA A VONATKOZÓ SPORTRA, ESEMÉNYRE VAGY TERMÉKRE VONATKOZÓ FOGADÁSI SZABÁLYOKAT.

Amerikai sportok

Minden észak-amerikai sportra fogadhat - legyen az amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, golf, Nascar, CFL, stb.

Lóverseny

Kizárólag a UK Jockey Club, Irish Turf Club és hasonló nemzetközi testületek szabályzata alapján megrendezett találkozókra fogadunk el téteket, valamint azon ausztráliai és új-zélandi eseményekre, amelyek egy ausztrál TAB hatásköre alá tartoznak.

Agárverseny

Agárverseny fogadásokat minden BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service) eseményre és más, a Weboldalon feltüntetett versenyre elfogadunk. Emellett olyan ausztráliai és új-zélandi eseményekre is elfogadunk fogadásokat, amelyek egy ausztrál TAB hatásköre alá tartoznak.

Harness versenyek

Minden olyan ausztráliai és új-zélandi eseményre elfogadunk fogadásokat, amely egy ausztrál TAB hatásköre alá tartozik.

Fogadás sport és speciális eseményre

A fogadásokat a Weboldalon hirdetett sportokra és egyéb speciális eseményekre fogadjuk el. Minden fogadás az adott sportra vonatkozó szabályokon alapszik, pl. labdarúgás, tenisz, ökölvívás, stb. Amennyiben mérkőzés kezdete előtt bármely játékost lecserélik egy olyan két csapat közötti mérkőzésen, ahol a résztvevők előre meg vannak nevezve, úgy a csere előtti minden mérkőzés fogadás érvénytelen, függetlenül attól, hogy az nyertes vagy vesztes. A speciális szabályokon kívül eső helyzetekre az általános fogadási szabályok vonatkoznak.

Ahol egy eseményre vonatkozó hivatalos eredmény döntetlen és erre a lehetőségre nem kínáltunk szorzókat, ott minden résztvevőre tett fogadást érvénytelenítettnek tekintünk és visszatérítjük azokat.

A fogadások rendezésénél egy esemény vagy mérkőzés eredményét még aznap, a vonatkozó felügyelő bizottság visszaigazolása után állapítjuk meg. Az ezután történő változtatásokat a B2B nem veszi figyelembe és a fogadások eredeti rendezése érvényben marad.

Amennyiben a sportesemény helyszíne megváltozik, minden eredeti helyszínre vonatkozó fogadás semmis és a téteket visszafizetjük, kivéve, ha az másként van feltüntetve.

2.00 alatti szorzók - bizonyos sportoknál van egy szelvény, amelyen nyereményszorzók vannak felsorolva különböző fogadási lehetőségekre, adott időkorláton belül a következő 3/6/12/24/48/72 órára. A fogadások érvényesek, függetlenül az események idejének változásától.

MAXIMÁLIS NYEREMÉNY

A 24 órás időszakra vonatkozó sportonkénti maximális nyereményeket az alábbiakban részletezzük. A nyeremény összegébe a tét nem tartozik bele. A maximális nyereményeket a globális egységesség érdekében angol fontban jelezzük, de a tényleges kifizetésekre a vonatkozó valuták megfelelői érvényesek.

A különböző maximális nyereménylimitekkel rendelkező eseményekre tett többszörös fogadásoknál a legalacsonyabb limit érvényes. A maximális nyereménylimitek minden olyan felhasználóra vagy együttműködő felhasználók csoportjára vonatkozik, akik azonos választásokat tartalmazó fogadásokat adtak le, beleértve azt is ahol azokat fogadások sorozatában, különböző szorzókkal, vagy több nap elteltével különböző fogadószámlákat és/vagy különböző fogadó-csatornákat használva adták le. Amennyiben van okunk azt hinni, hogy több fogadás leadására is sor került ilyen módon, úgy ezeknek a fogadásoknak a teljes kifizetését egyetlen maximális nyeremény kifizetésére fogjuk korlátozni.

Labdarúgás

2.000.000£ minden férfi nemzetközi mérkőzés és a következő bajnokságok esetén - angol Premier Liga, Championship, League 1, League 2, FA Kupa, spanyol La Liga, olasz Serie A, német Bundesliga I, francia Ligue 1, UEFA Bajnokok Ligája és UEFA Európa Liga.

500.000£ a következő bajnokságok esetén - ausztrál A-League, skót Premiership, angol National League, norvég Tippeligaen, portugál Primeira Liga, svéd Allsvenskan és angol Ligakupa.

250.000£ a következő bajnokságok esetén - spanyol Segunda, olasz Serie B, német Bundesliga II, francia Ligue 2, dán Szuperliga, holland Eredivisie, finn Veikkausliiga, japán J-League, norvég első osztály, svéd Superettan és USA MLS.

100.000£ a következő bajnokságok esetén: osztrák Bundesliga, belga első osztály A, dán első osztály, skót Championship, skót League One, skót League Two, svájci Szuperliga, görög Szuperliga, török Szuperliga.

50.000£ minden más labdarúgó bajnokságnál és bajnokság selejtezőnél, beleértve az UEFA Bajnokok Ligája selejtezőket, Európa Liga selejtezőket és FA Kupa selejtezőket (nem érvényes a férfi nemzetközi selejtezőkre).

£25,000 a következő piacokra - Menedzser piacok, Játékos bejut a keretbe, Játékos elkezdi a mérkőzést, Játékos lapot kap/kiállítják, Bajnokság játékosa és Átigazolás speciálisok.
Ezek a limitek futsalra, strandfocira és teremlabdarúgásra nem érvényesek.

Lóverseny - Egyesült Királyság és a világ többi része

1.000.000£ minden brit és ír lóversenyre vonatkozó választás esetén, ahol kihirdetnek ágazati kezdési nyereményszorzót (SP).

250.000£ minden tengerentúli választás esetén, ahol kihirdetnek ágazati kezdési nyereményszorzót (SP).

100.000£ minden egyéb brit és ír lóverseny esetén, ahol bármelyik választásnál nincs ágazati kezdési nyereményszorzó (SP) kihirdetve.

100.000£ minden egyéb tengerentúli lóverseny esetén.

100.000£ az oldalunkon megjelenített minden egyéb lóverseny esetén, ahol nincs ágazati kezdési nyereményszorzó (SP).

100.000£ a következő piacok esetén: Biztosítás (Cover) fogadás(ok), Helyezést ért el, Nem ér el helyezést, Fogadás favorit(ok) nélkül, Nem nyer, Jollies And Rags (A favorit és a mezőny), Mérkőzés fogadások és Győztesre/helyre Extra.

A fentieket nem kizárva, a B2B fenntartja a jogot, hogy bármely vagy minden olyan tétet érvénytelenítsen, ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat olyan személy vagy együttműködő csoport adta le, amelynek a célja a tote-alapú osztalékok vagy a hivatalos kezdő szorzók (SP) befolyásolása volt.

Lóverseny - Ausztrália

A következők érvényesek a TAB alá tartozó versenyekre.

Metropolitan versenyek

1.000.000£ minden győztesre és helyre fogadásnál

250.000£ minden exotic fogadásnál

Nem Metropolitan

350.000£ minden győztesre és helyre fogadásnál

100.000£ minden exotic fogadásnál

A fentieket nem kizárva, a B2B fenntartja a jogot, hogy bármely vagy minden olyan tétet érvénytelenítsen, ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat olyan személy vagy együttműködő csoport adta le, amelynek a célja a tote-alapú osztalékok vagy a hivatalos kezdő szorzók (SP) befolyásolása volt.

Lóverseny - Új-Zéland

A következők érvényesek a TAB alá tartozó versenyekre.

100.000£ minden Győztesre és helyre fogadásnál

20.000£ minden egzotikus fogadásnál

A fentieket nem kizárva, a B2B fenntartja a jogot, hogy bármely vagy minden olyan tétet érvénytelenítsen, ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat olyan személy vagy együttműködő csoport adta le, amelynek a célja a tote-alapú osztalékok vagy a hivatalos kezdő szorzók (SP) befolyásolása volt.

Harness versenyek - Ausztrália, Új-Zéland és Ázsia

A következők érvényesek a TAB alá tartozó összes versenyre.

100.000£ minden győztesre és helyre fogadásnál

20.000£ minden egzotikus fogadásnál

A fentieket nem kizárva és ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat a tote nyereményalap befolyásolása érdekében adták le, a B2B fenntartja a jogot, hogy a kifizetéseket korlátozza arra az összegre, amely alacsonyabb a következők közül.

Agárverseny - Egyesült Királyság és a világ többi része

1.000.000£ egyszeri Verseny győztese, egyszeri Forecast (befutó), egyszeri Tricast (hármasbefutó) és egyszer jövőbeli (ante-post) Verseny győztese fogadások esetén - minden BAGS és BEGS találkozón és a Sky Sports által élőben közvetített futamokon.

100.000£ minden többszörös fogadásnál, amely tartalmaz bármilyen Verseny győztese (jövőbeli fogadásokat beleértve), Forecast (befutó) vagy Tricast (hármasbefutó) fogadást - minden BAGS és BEGS találkozón és a Sky Sports által élőben közvetített futamokon.

25.000£ a Belle Vue, Coventry, Crayford, Hall Green, Hove, Monmore, Newcastle, Nottingham, Oxford, Perry Barr, Peterbrough, Romford, Sheffield, Sunderland, Swindon és Wimbledon helyszínen megrendezett minden nem BAGS és BEGS versenyre érvényes piac esetén.

25.000£ a bet365 weboldalán közzétett minden egyéb verseny esetén (az alábbi kivételektől eltekintve).

10.000£ a Kinsley és Central Park helyszíneken megrendezett minden nem BAGS és BEGS futamra érvényes piac esetén.

10.000£ minden fel nem sorolt agárverseny piac esetén.

A fentieket nem kizárva, a B2B fenntartja a jogot, hogy bármely vagy minden olyan tétet érvénytelenítsen, ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat olyan személy vagy együttműködő csoport adta le, amelynek a célja a tote-alapú osztalékok vagy a hivatalos kezdő szorzók (SP) befolyásolása volt.

Agárversenyek - Ausztrália, Új-Zéland és Ázsia

A következők érvényesek a TAB alá tartozó versenyekre.

100.000£ minden győztesre és helyre fogadásnál

20.000£ minden egzotikus fogadásnál

A fentieket nem kizárva, a B2B fenntartja a jogot, hogy bármely vagy minden olyan tétet érvénytelenítsen, ahol a B2B jogosan feltételezi, hogy a fogadásokat olyan személy vagy együttműködő csoport adta le, amelynek a célja a tote-alapú osztalékok vagy a hivatalos kezdő szorzók (SP) befolyásolása volt.

Ökölvívás/UFC

250.000£ minden Ökölvívás piac esetén.

25.000£ minden UFC piac esetén.

Krikett

250.000£ minden piac esetén.

Golf

500.000£ minden piac esetén.

Rögbi unió

500.000£ a nemzetközi, világkupa, Six Nations, Four Nations, Aviva Premiership, Heineken Cup és Super Rugby mérkőzés nyertese, hendikep és összesített piacok esetén.

100.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett rögbi ligára vonatkozó piac/mérkőzés esetén.

Rögbi liga

500.000£ a Szuperliga, NRL, nemzetközi és világkupa mérkőzések nyertese, hendikep és összesített esetén.

100.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett rögbi ligára vonatkozó piac/mérkőzés esetén.

Ausztrál futball

250.000£ AFL mérkőzés nyertese, hendikep és összesített piacok esetén.

25.000£ minden más fel nem sorolt ausztráliai szabályok piacok/bajnokság esetén.

Motorsportok

250.000£ a Formula1 pilóta, illetve konstruktőr bajnokság nyertese és a Grand Prix futamok nyertese esetén.

100.000£ minden egyéb motorsport és fentiekben nem említett piac esetén.

Amerikai futball

NFL

500.000£ minden NFL nyereményszorzó, hendikep, összesített és Superbowl végső győztes esetén.

50.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett NFL piac esetén.

NCAAF

100.000£ minden NCAAF nyereményszorzó, hendikepek és összesített esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett NCAAF piac esetén.

CFL

100.000£ minden CFL nyereményszorzó, hendikep és összesített esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett CFL piac esetén.

EGYÉB LIGÁK

50.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett ligára vonatkozó nyereményszorzó, hendikep és összesített esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett amerikai futballra vonatkozó piac esetén.

Tenisz

500.000£ a bajnokság végső győztese és minden egyéni főtáblás Mérkőzés győztese piacnál a következő eseményeknél: férfi Grand Slam bajnokságok, ATP World Tour és Davis Kupa világcsoport mérkőzések (beleértve a világcsoport play-off mérkőzéseket is).

250.000£ a bajnokság végső győztese és minden egyéni főtáblás Mérkőzés győztese piacnál a következő eseményeknél: női Grand Slam bajnokságok, WTA Tour és Fed Kupa 1. világcsoport mérkőzések (beleértve az 1. világcsoport play-off mérkőzéseket is).

25.000£ minden olyan tenisz piacnál/bajnokságnál, amely nincs a fentiekben feltüntetve (beleértve az összes ITF, ATP Challanger, WTA 125k, az összes ATP/WTA/Grand Slam/Davis Kupa/Fed Kupa páros mérkőzést és az összes selejtező eseményt).

Baseball

MLB

500.000£ minden MLB nyereményszorzó, hendikep, összesített és World Series végső győztes esetén.

50.000£ minden egyéb, a fentiekben nem említett MLB piac esetén.

EGYÉB LIGÁK

50.000£ minden egyéb baseball mérkőzésre érvényes nyereményszorzó, hendikep és összesített esetén.

10.000£ minden egyéb baseball mérkőzésre vonatkozó piac esetében.

Jégkorong

NHL

500.000£ minden NHL nyereményszorzó, hendikep, összesített és Stanley Cup végső győztes esetén.

50.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett NHL piac esetén.

100.000£ finn SM liga, KHL, svéd jégkorong liga nyereményszorzó, hendikep, játék összesített hendikep érték és végső győztesre vonatkozó piacok esetében.

EGYÉB

25.000£ minden egyéb, a fentiekben nem említett jégkorong piac/liga/bajnokság esetén.

Kosárlabda

NBA

500.000£ minden NBA nyereményszorzó, hendikep, összesített és NBA bajnokság végső győztes esetén.

50.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett NBA piac esetén.

NCAAB

100.000£ minden NCAAB nyereményszorzó, hendikep, összesített és NCAAB bajnokság végső győztes esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett NCAAB piac esetén.

Euroliga/Spanyol ACB

100.000£ minden Euroliga/Spanyol ACB Money Line (Győztes), Spread és Összesített piac esetén.

EGYÉB

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett kosárlabda piac/bajnokság esetén.

Darts

250.000£ minden BDO, PDC és Premier Liga mérkőzés nyertese és bajnokság végső győztese piac esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett darts piac/bajnokság esetén

Snooker

250.000£ minden mérkőzés nyertes/végső győztes piac, valamint Premier Liga és világranglista mérkőzés esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett snooker piac/bajnokság esetén.

Bowls

100.000£ minden mérkőzés győztes és bajnokság végső győztese bowls piac esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett bowl piac esetén.

Kézilabda

100.000£ minden nyereményszorzó, hendikep, összesített és bajnokság végső győztes esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett kézilabda piac esetén.

Kerékpározás

100.000£ minden piac esetén.

Ügetés

100.000£ minden piac esetén.

Röplabda

100.000£ minden röplabda mérkőzés és bajnokság végső győztes esetén.

25.000£ minden egyéb, fentiekben nem említett röplabda piac esetén.

E-sport

25.000£ minden piac esetén.

Nem sport, speciális és Novelty fogadások

25.000£ minden nem sport jellegű és speciális fogadás esetén (pl. a labdarúgó csapat következő menedzsere, Big Brother győztese, stb.)

25.000£ minden egyéb sportesemény esetén (beleértve a strandfoci/teremlabdarúgás (futsal) és strandröplabda).

Fogadás véletlen összefüggéssel

Nem fogadunk el olyan többszörös fogadásokat, amelyek ugyanazon eseményre szóló választásokat tartalmaznak és azok eredményének egyike kihatással van egy másik választásra vagy fordítva.

Például egy labdarúgó mérkőzésen, ahol az Arsenal és az Everton csapata mérkőzik meg:

Amennyiben hazai pályán az Arsenal győzelemére 2.00 a szorzó és arra a pontos eredményre, hogy az Arsenal 1:0-ra nyer 9.00 a szorzó, úgy az Arsenal győzelemének és az 1:0 pontos eredménynek a kombinálásával a felhasználó 18.00 szorzót kapna egy 9.00 szorzó helyett, hiszen ha az Arsenal 1:0-ra nyer, akkor az automatikusan azt jelenti, hogy megnyerték a mérkőzést.

Amennyiben véletlenül ilyen fogadást fogadunk el, úgy azt két különálló fogadásként rendezzük majd, a tétek egyenlő elosztásával.

A szabály alól kivételt képez, ha speciális szorzót ajánlunk a kombinált eseményre, pl. a Scorecastként is ismert első gólszerző játékos/pontos eredmény piac.

Amennyiben a fogadás vonatkozó részei eltérő időben dőlnek el, de még ugyanazon verseny alatt, a fogadást a tájékoztatás szerint rendezzük, és a második vagy későbbi választás szorzóját minden egyes szakaszban külön határozzuk meg.

Például, kettes gyűjtő esetén:

Federer nyeri a Wimbledon elődöntőt, és

Federer lesz a wimbledoni torna végső győztese.

Mivel a második választás szorzója függ az első végeredményétől, így a fogadás időpontjában a Roger Federer tornagyőzelmére elérhető szorzók nem használhatóak a kettes gyűjtő kiszámítására, így helyettük a vonatkozó választás végeztét követő helyes szorzók lesznek alkalmazva.

Nem fogadunk el olyan többszörös fogadásokat sem, amelyekben különböző eseményekre szóló, egymást befolyásoló választások szerepelnek.

Például, kettes gyűjtő esetén:

King's Best nyeri a 2000 Guineas versenyt, és

King's Best nyeri a Derby-t

Mivel a King's Best Derby győzelmére vonatkozó szorzó függ a 2000 Guineas verseny győzelmétől, a Derby győzelemre vonatkozó fogadáskor elérhető szorzó nem alkalmazható a kettes gyűjtő kiszámolására. A két győzelemre egy-egy speciális szorzót biztosítunk.

Amennyiben tévesen olyan többszörös fogadás kerül elfogadásra, amely egymásra kiható választásokat tartalmaz, a B2B fenntartja a jogot, hogy a fogadás egy részét vagy egészét érvénytelenítse.

Kétesélyes piacok

Abban az esetben, ha döntetlen születik egy olyan kétesélyes piacnál, ahol nincs nyereményszorzó a döntetlenre, a fogadásokat a vonatkozó sportszabályok szerint rendezzük.

Holtversenyek

Ahol a választások holtversennyel végeznek, ott a tét összegét a holtverseny választások számának megfelelően elosztjuk és a teljes szorzóval fizetjük.

4-es szabály (általános sport)

A végső győztes piacok (ahogy adott eseménynél a sorsolás/hivatalos pálya megerősítése után vannak meghatározva) függhetnek a 4-es szabálynak (levonások) megfelelő levonásoktól. A 4-es szabály a levonási táblázatnak megfelelően kerül érvényesítésre (a levonási táblázatot és a további lóversennyel kapcsolatos 4-es szabály feltételeket megtalálja a lóverseny szabályok alatt); az 5 pennyre vonatkozó 4-es szabály érvényesítésének kivételével. A 4-es szabály tényleges érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha egy vagy több 10.00 vagy kisebb szorzóval rendelkező résztvevő visszalép. A levonások bármely nem indulóra vonatkozhatnak, amelyek a futam előtt kerültek le a végső indulók listájáról. Az összes ilyen típusú levonás a teljes kifizetés értékét érinti minden olyan fogadásnál, amely a versenyző visszalépése és a B2B által újonnan létrehozott piac kialakítása előtt került leadásra (a lóversenyeknél alkalmazható levonások táblázatát megtalálja az ausztráliai szabályok részen).

Harmadik függelék

Racing UK végfelhasználói részvételi feltételek

Tulajdonjogok és szellemi értékek

A videók a Racing UK Limited ("Racing UK") tulajdonát képezik. A videók szerzői jogának és szellemi értékének kizárólagos és végleges jogi és haszonélvező tulajdonosa a Racing UK. A Racing UK fenntartja a jogot minden itt részletesen nem feltüntetett tulajdonjogra.

Megengedett használat és korlátozások

A videókat csak egyszer nézheti meg saját számítógépe vagy mobilkészüléke képernyőjén, személyes, privát, házi és nem kereskedelmi céllal az alábbi szerződési feltételeket figyelembe véve.

Ön nem jogosult:

(a) a videókat más számára elérhetővé tenni;

(b) a felvételeket a részvételi feltételek által kifejezetten megszabottól eltérő módon használni vagy megtekinteni, illetve lemásolni, sugározni, vagy a felvételeket közzétenni, illetve annak egészét vagy bármely részét akármilyen eszközön vagy terméken tárolni, ha ezt a szerződési feltételek kifejezetten nem engedélyezik. Továbbá nem jogosult a felvételek egészét vagy bármely részét fejleszteni vagy azokat származékként felhasználni;

(c) elmenteni, lemásolni, megváltoztatni, eltorzítani, átalakítani, kiadni, átformálni, szétszedni vagy megismételni a videókat és/vagy annak sugárzását, illetve bármi olyat megkísérelni, amely ellenkezik a szerzői jog tulajdonosának erkölcsi vagy egyéb jogaival.

(d) eltávolítani bármilyen termékjelzést (a képernyő ikonokat beleértve, de arra nem korlátozva), feliratot vagy megjegyzést, illetve bármilyen tulajdonosi vagy szerzői jogra vonatkozó jelzést a tartalom bármely részéről;

(e) azt feltüntetni vagy állítani, hogy Ön a videók bármely részének tulajdonosa, vagy bármi olyat megkísérelni, amely ellenkezik a TBS és/vagy Racing UK videókkal kapcsolatos jogaival;

(f) a videókat tárolni vagy nyilvánosságra hozni bármilyen közösségnek, felhasználói csoportnak, weboldalnak, elektronikus fórumnak, levelezési listának, szervernek vagy bármilyen más tárolóegységnek; illetve

(g) eladni vagy kereskedelmi céllal felhasználni a videókat vagy azok bármely részét bármilyen formában.

Kívülálló személy jogai

A Racing UK-nek és annak minden cégcsoportjának jogában áll a szerződési feltételekben szereplő rendelkezéseket bármikor érvényesíteni Ön, mint kívülálló szerződött haszonélvező ellen, akár a B2B vagy saját nevében.